Hotel Restaurant Ter Heide is op zoek naar een hulpkok voor onmiddelijke indiensttreding.

 

Uw verantwoordelijkheden

U staat in voor de mise-en-place, schikken en garneren van koude en warme gerechten, het coördineren en superviseren van de werkzaamheden van de keukenhelpers.
U rapporteert aan de chef gerant.

Uw taken:

 

  1. Voorbereiding dienst: 

U doet mise-en-place voor de warme gerechten van de (zaken) lunches, koude gerechten, salads, desserten.

U helpt met de bereiding van koude gerechten.

U geeft werkinstructies aan het keukenpersoneel voor de mise-en-place, bereidingen, bakken, schoonmaken en ordenen van het keukenmateriaal.

  1. Tijdens de dienst:

U bereidt en werkt koude en warme gerechten af volgens bestelling.  U schikt en garneert op borden en schotels en respecteert de positionering.

 

  1. Na de dienst:

U ruimt uw afdeling op.

U controleert en verwerkt voedseloverschotten.

U controleert kwaliteit en versheid van de producten.

U zorgt voor hygiënische opslag en bewaring van voedingsmiddelen.

U controleert de voorraad en geeft tijdig bestellingen door.

U maakt werkinstrumenten en werkplaatsen schoon.

U staat in voor de orde, netheid en veiligheid in de keuken.

U respecteert veiligheidsnormen tijdens de werkzaamheden.

U signaleert storingen of defecten.

U neemt deel aan werkoverleg met collega’s.

U geeft suggesties voor nieuwe bereidingen, gerechten of prestaties.

 

Werkdagen: volledig bespreekbaar.

Loon: volledig bespreekbaar.